Giới thiệu

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Thế giới bia ngoại

Địa chỉ trụ sở chính: 427 kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

SĐT: 086 812 6060 

Email: thegioibiangoai@gmail.com