Combo kèm cigar

COMBO BIA THÀY TU 1 + CIGAR
-6%

COMBO BIA THÀY TU 1 + CIGAR

845,000₫ 895,000₫

COMBO BIA THÀY TU 2 + CIGAR
-5%

COMBO BIA THÀY TU 2 + CIGAR

830,000₫ 870,000₫

COMBO BIA THÀY TU 3 + CIGAR COMBO BIA THÀY TU 3 + CIGAR
-5%

COMBO BIA THÀY TU 3 + CIGAR

654,000₫ 685,000₫

COMBO IPA + CIGAR COMBO IPA + CIGAR
-6%

COMBO IPA + CIGAR

635,000₫ 675,000₫

COMBO VALENTINE 2 + CIGAR COMBO VALENTINE 2 + CIGAR
-6%

COMBO VALENTINE 2 + CIGAR

520,000₫ 550,000₫

Góc "Ăn nhậu vui vẻ"

Tin tức